วันที่1กุมภาพันธ์2553

วันที่1กุมภาพันธ์2553

ทำงานทาสีต่อตัดหนังสือพิมพ์ทำเส้นคิดบทต่อแล้วหาการ์ตูนที่ยังไม่ลงสีในเว็บ

วันที่2กุมภาพันธ์2553

วันนี้ทาสีจนเสร็จใช้เวลาไปประมาณครึ่งวันแล้วไปหาอาจารย์และพิมพ์เนื้อหาต่อ

วันที่3กุมภาพันธ์2553

ได้รับงานไปติดชื้อต้นไม้ประมาณ70ป้าย
วันที่
4กุมภาพันธ์2553

วันนี้จัดเตรียมรับนักศึกษามาอบรมการอ่านและได้รับหน้าที่ช่วยทำงานห้องตัดต่อโดยเป็นคนบันทึกวีดีโอเลิกงาน21.30

วันที่5กุมภาพันธ์2553

ไปถ่ายวีดีโอที่ตลาดอัมพาวสาลักษณ์คดีตราดน้ำยามเย็น

วันที่8กุมภาพันธ์2553

หาความรู้ในห้องสมุดและช่วยอาจารย์ทำงานทำเอกสารต่างๆ

วันที่9กุมภาพันธ์2553

ตัดต่อรายการที่ว่างไว้

วันที่10กุมภาพันธ์2553

ช่วยอาจารย์เก็บของในห้องคอมพิวเตอร์และช่วยอาจารย์หาที่ฝึกงานให้ลูกอาจารย์

วันที่11กุมภาพันธ์2553

ตัดกระดาษในห้องสมุดที่จะนำไปพ่นสีต่อ

วันที่12กุมภาพันธ์2553

ไปลงมือถ่ายวีดีโอที่ตราดน้ำอัมพวาถ่ายเสร็จก็5โมงเย็น

วันที่15กุมภาพันธ์2553

เริ่มนำข้อมูลที่ได้มาทำการตัดต่อใส่ภาพนิ่ง

วันที่16กุมภาพันธ์2553

ช่วยงานที่อาจารย์ด้วยเช่นตัดกระดาษและหาชื่อต้นไม้ในศูนย์ที่จะนำไปตัดพ่นสี

วันที่17กุมภาพันธ์2553

นำงานตัดต่อทำต่อและช่วยตัดต่อเสียงและเพลงลงในVDO

วันที่18กุมภาพันธ์2553

ลางานไปโรงพยาบาล

วันที่19กุมภาพันธ์2553

ตัดต่องานทำTITLE

วันที่22กุมภาพันธ์2553

นำส่งอาจารย์และประเมินใช้ข้อคิดต่างและสอนให้ความรู้อิกมากไปตัดกระดาษต่อ

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

ถ่ายวีดีโอ

ถ่ายวีดีโอ

5

5

6

6

7

7

8

8